งานวิจัยเรื่องพัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ได้รับการสนับสนุนจาก

 

 

 

อาจารย์ ปรางค์สุวรรณ  ศักดิ์โสภณกุล

 

จัดทำโดย

 

 นางสาว  ณัฏฐ์กาญจน์       ยอดหาญ       เลขที่ 8

นางสาว  ณัฐชยา             พารุ่ง                      เลขที่   9 

นางสาว ธัญรดา              พัววิมล                   เลขที่  16

นางสาว  นวรัตน์            สุธรรมชัย               เลขที่  20

  นางสาว  นุชนารถ          ศุภรกุล                   เลขที่  21

นางสาว  คมวรา             วุฒิโภค                   เลขที่ 39

 นางสาว  ปนัสยา            ฉายคุณรัฐ               เลขที่ 40

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 14

 

โรงเรียนสตรีวิทยา 

edit @ 17 Jan 2009 19:57:25 by KonG

edit @ 17 Jan 2009 20:13:42 by KonG

edit @ 18 Jan 2009 19:58:35 by KonG

Comment

Comment:

Tweet

#6 By (68.169.175.49|68.169.175.49) on 2014-08-28 17:23

#5 By (68.169.175.49|68.169.175.49) on 2014-08-28 17:21

#4 By (68.169.175.49|68.169.175.49) on 2014-08-28 17:20

, Cheapest Viagra, 8(, Viagra, 10076, Viagra, kczr, Discount generic cialis, =OOO, Cialis, rhx, Viagra online, owtx, Generic viagra, 8-D, Viagra, 021456, Viagra price, 8PP,

#3 By ZePuRjfeg (62.75.229.121|62.75.229.121) on 2014-01-13 19:01

, Cialis online, 187573, Viagra online, noa, Cialis online canadian pharmacy, 2922, Viagra online, 910, Buy cialis online canada, 355, Viagra generic, 161417, Cialis, %-P, Kamagra, 8-], Cheap viagra overnight, 119,

#2 By DWboZYseqOjtF (219.93.183.103|219.93.183.103) on 2014-01-13 06:46

.....................

#1 By .... (58.136.232.105) on 2011-02-10 04:30