เป็นของชนชาติมอญละว้า มีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรี อำเภออู่ทอง  และกินพื้นที่ไปจนถึงภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบ จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทโดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียในสมัยคุปตะศิลปะสมัยหลังคุปตะและศิลปะปาละ-เสนะ ตามลำดับ

  

                 ตัวอย่างพระพุทธรูปสมัยทวารวดี  

 

 

 

ประติมากรรม

พระพุทธรูป

1.ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี แบ่งออกเป็น 3 ยุค คือมีลักษณะของอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะ บางครั้งก็มีอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบอมราวดีอยู่ด้วย ลักษณะวงพักตร์แบบอินเดีย ไม่มีรัศมีจีวรเรียบเหมือนจีวรเปียก ถ้าเป็นพระพุทธรูปนั่งจะขัดสมาธิหลวม ๆ แบบอมราวดีมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12

   ตัวอย่างประติมากรรมสมัยทวารวดี  

 

2. พัฒนาขึ้นจากแบบแรก โดยมีอิทธิพลพื้นเมืองผสมมากขึ้นพระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเกตุมาลา เป็นต่อมนูนใหญ่บางทีมีรัศมีบัวตูมเหนือเกตุมาลา และสั้น พระพักตร์แบนกว้าง พระเนตรโปน พระหนุ (คาง ) ป้าน พระนลาฏ

(หน้าผาก)แคบพระนาสิกป้านใหญ่แบน พระโอษฐ์หนา พระหัตถ์และพระบาทใหญ่ ยังคงขัดสมาธิหลวม ๆแบบอมราวดี มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษ ที่ 13-15

 

เศียรพระพุทธรูปสมัยทวารวดี

 

 

3.พระพุทธรูปในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร เนื่องจากเขมรเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นในสมัยเมืองพระนครประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ศิลปกรรมแบบทวารวดี ในระยะนี้จึงมีอิทธิพลเขมร แบบบาปวนหรืออิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทยที่เรียกว่าศิลปะลพบุรีปะปนเช่น พระพักตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีลักยิ้ม นั่งขัดสมาธิราบ เป็นต้นนอกจากพระพุทธรูปแล้วยังพบสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงการสืบทอดแนวคิดทางศิลปะอินเดียโบราณก่อนหน้าที่จะทำรูปเคารพเป็นรูปมนุษย์ภายใต้อิทธิพลศิลปะกรีก

 

ประติมากรรมกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่า

เป็นประติมากรรมศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดูอยู่ร่วมสมัยกับทวารวดีตอนต้น และตอนปลาย ที่เมืองศรีมโหสถและเมืองศรีเทพและพบอยู่ร่วมกับศรีวิชัยและทวารวดีที่ภาคใต้ของประเทศไทยมักจะทำเป็นรูปพระนารายณ์ ลักษณะพระพักตร์จะไม่เหมือนพระพุทธรูปแบบทวารวดีเลยจะมีลักษณะคล้ายกับอินเดีย ตัวอย่างเช่นพระนารายณ์ที่ไชยาแสดงลักษณะอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบมทุรา และอมราวดี(พุทธศตวรรษที่6-9) รวมทั้งที่พบที่นครศรีธรรมราช ซึ่งถือสังข์ ด้วยพระหัตถ์ซ้ายด้านล่างผ้านุ่งและผ้าคาดที่พบที่ภาคใต้และที่เมืองศรีมโหสถจะมีผ้าคาดเฉียงเหมือนศิลปะอินเดียหลังคุปตะ (ปัลลวะ) ในราวพุทธศตวรรษที่ 12ส่วนเทวรูปรุ่นเก่าที่ศรีเทพจะมีอายุใกล้เคียงกันและที่ศรีเทพนอกเหนือจากที่จะพบรูปพระนารายณ์แล้วยังพบรูปพระกฤษณะและพระนารายณ์ด้วยลักษณะของเทวรูปกลุ่มนี้ไม่เหมือนกับที่พบในเขมรเนื่องจากกล้าที่จะทำลอยตัวอย่างแท้จริงไม่ทำแผ่นหินมารับกับพระหัตถ์คู่บนแต่ยังไม่มีการนำเอากลุ่มเทวรูปนี้เข้าไปไว้ในศิลปะทวารวดีจึงเพียงมีแต่สมมุติฐานว่าเทวรูปกลุ่มนี้น่าจะเป็นทวารวดีที่เป็นพราหมณ์การเข้ามาของเทวรูปนี่มีข้อคิดเห็นแตกไปเป็น 2 ทางคือ เป็นศิลปะอินเดียที่นำเข้าที่พร้อมกับการติดต่อค้าขาย หรือเป็นศิลปะแบบอินเดียที่ทำขึ้นในท้องถิ่นและมีการพัฒนาการภายใต้อิทธิพลศิลปะพื้นเมืองแบบทวารวดีและศรีวิชัย

 

 

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีมักก่ออิฐและใช้สอดิน เช่นวัดพระเมรุและเจดีย์จุลปะโทน จังหวัดนครปฐม บางแห่งมีการใช้ศิลาแลงบ้าง เช่นก่อสร้างบริเวณฐานสถูปการก่อสร้างเจดีย์ในสมัยทวารวดีที่พบทั้งเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม เจดีย์ทรงระฆังคว่ำมียอดแหลมอยู่ด้านบน

ผลงานทางศิลปะที่สำคัญ เช่น

ภาพปูนปั้นสตรีเล่นดนตรี พบที่คูบัว อำเภอเมืองฯจังหวัดราชบุรี

                                          

ภาพปูนปั้นสตรีเล่นดนตรี                          เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม

 

ธรรมจักรหินขนาดใหญ่ พบที่จังหวัดนครปฐม

 

ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย หลังจากความเสื่อมของศิลปะทวารวดีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 แล้วศิลปะลพบุรีซึ่งได้อิทธิพลจากศิลปะเขมรก็ได้เจริญขึ้นมาแทนที่ 

edit @ 18 Jan 2009 14:55:46 by KonG

Comment

Comment:

Tweet

#74 By (162.253.111.5|148.251.92.48, 162.253.111.5) on 2014-07-29 13:08

#73 By (162.253.111.5|148.251.92.48, 162.253.111.5) on 2014-07-29 13:07

#72 By (162.253.111.5|148.251.92.48, 162.253.111.5) on 2014-07-29 13:06

Hey very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I'll bookmark your website and take the feeds alsoI am happy to find a lot of useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . . agaccefafkakbckd

#71 By (187.61.117.11|148.251.92.48, 187.61.117.11) on 2014-06-02 13:27

#70 By (105.112.1.54|178.63.0.194, 105.112.1.54) on 2014-05-12 23:21

#69 By (105.112.1.54|178.63.0.194, 105.112.1.54) on 2014-05-12 23:20

#68 By (95.138.165.15|178.63.0.194, 95.138.165.15) on 2014-05-08 23:52

#67 By (95.138.165.15|178.63.0.194, 95.138.165.15) on 2014-05-08 23:51

#66 By (95.138.165.15|178.63.0.194, 95.138.165.15) on 2014-05-08 23:50

Hello!
viagra , cialis , order cheap viagra , cheap order cialis ,

#65 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-05 21:17

Hello!
generic cialis , canadian cialis , free viagra online , cheap cialis , viagra deals ,

#64 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-05 07:52

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra , generic viagra , viagra ,

#63 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-04 04:13

Hello!
cialis uk , viagra uk , purchase viagra , generic viagra , viagra sale ,

#62 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-02 09:04

Hello!
cialis uk , viagra uk , purchase viagra online , purchase viagra , viagra sale ,

#61 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-01 23:53

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra online , purchase viagra , viagra ,

#60 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-01 20:08

Hello!
cialis uk , viagra uk , purchase viagra online , purchase viagra , viagra sale ,

#59 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-01 20:03

Hello!
cialis uk , viagra uk , purchase viagra online , purchase viagra , viagra sale ,

#57 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-18 14:42

Hello!
canadian viagra , cialis online sale , buy viagra online from canada , europe online sale viagra , ,

#55 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-13 20:36

Hello!
viagra , cialis pills , viagra pills , cialis pills ,

#54 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-10 19:33

Hello!
viagra , cialis , viagra price , cialis price ,

#53 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-04 00:37

Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,

#52 By (50.63.61.83|50.63.61.83) on 2014-02-27 21:54

Very nice site!

#51 By (107.158.160.75|107.158.160.75) on 2014-02-27 21:54

Very nice site! cheap cialis

#50 By (106.3.73.253|106.3.73.253) on 2014-02-27 21:53

Very nice site! <a href="http://apeyixo1.com/ysyayos/1.html">cheap viagra</a>

#49 By (192.69.133.40|192.69.133.40) on 2014-02-27 21:52

Hello! beckfde interesting beckfde site! I'm really like it! Very, very beckfde good!

#48 By (87.106.242.46|87.106.242.46) on 2014-02-27 21:52

Hello!
viagra , cialis ,

#47 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-26 21:00

Hello!
viagra , cialis professional , viagra professional , cialis ,

#46 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-24 20:00

Hello!
viagra , cialis pills ,

#45 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-21 18:13

Hello!
viagra erection photos , cialis overnight us pharmacy ,

#44 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-19 17:41

Hello!
mail order viagra , cialis prescription required , get discount viagra online , cialis buy cialis online order cialis ,

#43 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-18 00:24

Hello!
generic viagra online , non prescription cialis pills ,

#42 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-12 20:00

Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,

#41 By (179.43.144.26|179.43.144.26) on 2014-02-10 06:47

Very nice site!

#40 By (61.7.138.64|96.127.158.50, 61.7.138.64) on 2014-02-10 06:46

Very nice site! cheap cialis http://oieypxa1.com/kyayyk/4.html

#39 By (123.193.180.64|123.193.180.64) on 2014-02-10 06:45

Very nice site! cheap cialis

#38 By (137.44.141.35|137.44.141.35) on 2014-02-10 06:45

Very nice site! <a href="http://oieypxa1.com/kyayyk/1.html">cheap viagra</a>

#37 By (190.26.216.55|190.26.216.55) on 2014-02-10 06:45

Hello! dgecgcc interesting dgecgcc site! I'm really like it! Very, very dgecgcc good!

#36 By (187.1.10.68|187.1.10.68) on 2014-02-10 06:44

Hello! fdfdafk interesting fdfdafk site! I'm really like it! Very, very fdfdafk good!

#35 By (192.158.12.29|192.158.12.29) on 2014-01-29 15:55

Hello! acecgfk interesting acecgfk site! I'm really like it! Very, very acecgfk good!

#34 By (37.59.51.48|37.59.51.48) on 2014-01-29 15:55

Hello! fggdegb interesting fggdegb site! I'm really like it! Very, very fggdegb good!

#33 By (83.235.249.46|83.235.249.46) on 2014-01-29 15:55

Very nice site!

#32 By ieiiotup (103.7.57.18|118.163.33.91) on 2012-12-14 14:36

Hello! eecddkd interesting eecddkd site! I'm really like it! Very, very eecddkd good!

#31 By iopipeeo (103.7.57.18|85.126.233.140) on 2012-12-14 14:30

Very nice site!

#30 By oireptiw (103.7.57.18|193.195.164.26) on 2012-12-11 14:16

Hello! dkbefbf interesting dkbefbf site! I'm really like it! Very, very dkbefbf good!

#29 By orurewou (103.7.57.18|116.123.216.90) on 2012-12-11 14:07

Very nice site!

#28 By pyurriou (103.7.57.18|81.45.18.82) on 2012-11-10 15:03

Hello! gbdddad interesting gbdddad site! I'm really like it! Very, very gbdddad good!

#27 By eoypewwy (103.7.57.18|92.235.48.65) on 2012-11-10 14:59

#26 By maokao (192.168.1.122, 180.180.14.84) on 2012-01-28 15:07

พุทธศตวรรษที่ 12-16 ไม่ใช่นะค่ะ
มันตั้งแต่ 11-16 ดูจากหนังสือค่ะsad smile wink

#25 By 123 (180.180.11.87) on 2011-11-17 17:38