ศิลปะลพบุรี      (พุทธศตวรรษที่ 12-18)

ศิลปะลพบุรีเป็นศิลปะที่มีลักษณะรูปแบบทางศิลปะคล้ายคลึงศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาโดยสร้างขึ้นทั้งใน

คติศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

            

ปราสาทหินพนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์                         

  คติพระพุทธศาสนานิกายมหายาน                                                                                           

ปราสาทหินพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        ปราสาทเมืองสิงห์  จังหวัดกาญจนบุรี

ศิลปะสมัยลพบุรี ศิลปะเขมร ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศ

ชื่อเรียกกลุ่มสกุลช่างศิลปกรรมของโบราณสถานโบราณวัตถุหินในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อายุสมัยราว พ.ศ.๑๕๐๐-๑๘๐๐ ที่มีรูปแบบสัมพันธ์กับสกุลช่างศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชา ศิลปะดังกล่าวเรียกชื่อต่างกันตามทัศนะของนักวิชาการแต่ละคนเช่น ศิลปะลพบุรี ศิลปะเขมร ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย เป็นต้น กล่าวคือปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ นักวิชาการชาวฝรั่งเศสแห่งสำนักฝรั่งเศสปลายบูรพาทิศได้เรียกชื่อสกุลช่างศิลปะนี้ว่า"ศิลปะเขมร" ด้วยมีรูปแบบที่คล้ายกับโบราณสถานในประเทศกัมพูชาต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงกำหนดชื่อเรียกใหม่ว่า

"ศิลปะลพบุรี" เพื่อแยกให้เห็นถึงความแตกต่างจากกลุ่มสกุลช่างศิลปะเขมร

                  ตัวอย่างศิลปะสมัยลพบุรี

 

 

แหล่งที่มาของโบราณวัตถุหิน ศิลปะสมัยลพบุรี

          โบราณวัตถุหิน ศิลปะสมัยลพบุรี มีที่มาจากกลุ่มโบราณสถานที่ใช้อิฐและหินชนิดต่างๆเป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งเป็นหลักฐานทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนกลางของประเทศไทยที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในราว พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๘๐๐ และมีสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรเขมรโบราณในประเทศกัมพูชาปัจจุบันอันมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ชาติพันธุ์วิทยา และความงามในเชิงศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะกลุ่ม

           บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นบริเวณที่มีการผสมผสานทางอารยธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งดังจะเห็นได้จากศิลปะอู่ทอง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 20ศิลปะอู่ทองเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะทวารวดีและศิลปะลพบุรีมาผสมผสานกัน 

edit @ 18 Jan 2009 15:04:46 by KonG

edit @ 18 Jan 2009 15:05:17 by KonG

edit @ 18 Jan 2009 15:05:28 by KonG

Comment

Comment:

Tweet

#357 By (37.239.46.50|37.239.46.50) on 2014-09-17 13:12

#356 By (37.239.46.50|37.239.46.50) on 2014-09-17 13:11

#355 By (37.239.46.50|37.239.46.50) on 2014-09-17 13:10

#354 By (92.51.245.87|148.251.92.48, 92.51.245.87) on 2014-08-31 13:07

#353 By (42.3.224.11|148.251.92.48, 42.3.224.11) on 2014-08-29 10:07

#352 By (42.3.224.11|148.251.92.48, 42.3.224.11) on 2014-08-29 10:06

#351 By (42.3.224.11|148.251.92.48, 42.3.224.11) on 2014-08-29 10:05

#350 By (182.73.24.82|148.251.91.38, 182.73.24.82) on 2014-08-16 04:24

#349 By (182.73.24.82|148.251.91.38, 182.73.24.82) on 2014-08-16 04:24

#348 By (182.73.24.82|148.251.91.38, 182.73.24.82) on 2014-08-16 04:23

#347 By (146.228.113.80|146.228.113.80) on 2014-08-13 13:00

#346 By (146.228.113.80|146.228.113.80) on 2014-08-13 12:59

#345 By (146.228.113.80|146.228.113.80) on 2014-08-13 12:59

#344 By (62.255.244.71|62.255.244.71) on 2014-08-10 19:10

#343 By (62.255.244.71|62.255.244.71) on 2014-08-10 19:10

#342 By (200.74.199.10|200.74.199.10) on 2014-07-31 17:50

#341 By (107.144.196.119|107.144.196.119) on 2014-07-30 00:32

#340 By (107.144.196.119|107.144.196.119) on 2014-07-30 00:31

#339 By (107.144.196.119|107.144.196.119) on 2014-07-30 00:30

#338 By (68.169.175.49|68.169.175.49) on 2014-07-27 18:24

#337 By (68.169.175.49|68.169.175.49) on 2014-07-27 18:24

#336 By (68.169.175.49|68.169.175.49) on 2014-07-27 18:23

#335 By (189.6.244.27|148.251.92.48, 189.6.244.27) on 2014-06-28 06:18

#334 By (189.6.244.27|148.251.92.48, 189.6.244.27) on 2014-06-28 06:17

#333 By (189.6.244.27|148.251.92.48, 189.6.244.27) on 2014-06-28 06:16

#332 By (177.136.172.7|148.251.91.38, 177.136.172.7) on 2014-06-27 04:59

#331 By (193.169.4.78|148.251.91.38, 193.169.4.78) on 2014-05-27 13:41

#330 By (202.142.159.74|178.63.0.194, 202.142.159.74) on 2014-05-26 14:38

#329 By (202.129.187.59|178.63.0.194, 202.129.187.59) on 2014-05-25 13:06

#328 By (201.90.134.50|148.251.91.38, 201.90.134.50) on 2014-05-23 04:24

#327 By (201.90.134.50|148.251.91.38, 201.90.134.50) on 2014-05-23 04:23

#326 By (201.90.134.50|148.251.91.38, 201.90.134.50) on 2014-05-23 04:22

#325 By (203.34.118.54|178.63.0.194, 203.34.118.54) on 2014-05-05 12:32

#324 By (203.34.118.54|178.63.0.194, 203.34.118.54) on 2014-05-05 12:30

#323 By (203.34.118.54|178.63.0.194, 203.34.118.54) on 2014-05-05 12:28

#322 By (150.254.191.80|150.254.191.80) on 2014-05-05 01:42

#321 By (150.254.191.80|150.254.191.80) on 2014-05-05 01:42

#320 By (150.254.191.80|150.254.191.80) on 2014-05-05 01:41

#319 By (87.106.242.46|87.106.242.46) on 2014-05-03 17:16

#318 By (186.137.12.52|148.251.92.48, 186.137.12.52) on 2014-05-01 20:00

#317 By (220.225.206.97|178.63.0.194, 220.225.206.97) on 2014-04-16 15:11

, Viagra shipped overnight, %((, Generic levitra, yhlw, Cialis online, xeophf, Free viagra without prescription, goohw, Viagra, 091990, Buy viagra, rtlb, Viagra, >:))), Ordering viagra, 392, Viagra, 834,

#316 By gIWDHRJC (220.233.135.2|220.233.135.2) on 2014-01-15 15:03

, Cialis online, elaz, Viagra online, cjd, Cialis, 58016, Order viagra, 5064, Buy cialis, 84979, Sildenafil citrate, ghkno, Cialis 20mg, 2628, Buy kamagra, 99135, Generic viagra, %-PPP,

#315 By sOQSvVwl (63.165.163.2|63.165.163.2) on 2014-01-15 14:36

, Faxless payday loans, 54321, Bankruptcy, =-]]], Best online dating sites, suw, Fast cash loans, =O, Casino, pdnl, Dui, 8-O, Payday loans online, 6875, Cash advance, %[, Essay format, >:-DD,

#314 By JuMyCXoQicClFvC (133.242.159.39|133.242.159.39) on 2014-01-15 14:25

, Viagra online canada pharmacy, rwb, Generic viagra, 3850, Cialis online, kgmd, Discount levitra, 8OOO, Cialis generic, khtwx, Cialis, msc, Best Generic Viagra, vlwgnv, Viagra coupons, lbm, Generic viagra reviews, 458347,

#313 By dkQWHVAq (14.49.42.25|14.49.42.25) on 2014-01-15 14:16

, Cialis, 7200, Viagra online, tmubla, Cialis, fbqqs, Discount viagra online, zyln, Cialis, elaicn, Viagra, ayuevf, Generic viagra, fomdqq, Viagra online, hodzv, Online pharmacy, igm,

#312 By UUzWRamrZoZXRht (63.165.163.2|63.165.163.2) on 2014-01-15 14:14

, Viagra online without prescription usa, 8], Levitra, dghw, Cialis, 1472, Viagra, wjntgw, Viagra, >:]], Canada viagra online without prescription, 887, Buy viagra online, %-P, Viagra, =((, Generic viagra, umop,

#311 By cyXzPHUmwJu (173.13.200.181|173.13.200.181) on 2014-01-15 13:59

, Cheap cialis online, 612326, Buy cialis, oat, Cialis canada, nec, Levitra, =D, Viagra generic, 8[, Where to buy viagra, 111, Viagra, 8D, Cialis online, srs, Viagra online, 661,

#310 By jFHnWtvHaEuCT (61.93.246.49|61.93.246.49) on 2014-01-15 13:58

, Viagra online, 600066, Viagra online, 166, Generic levitra, 9219, Viagra vs cialis, nqo, Viagra cialis viagra, qubx, Discount viagra, 8-)), Cialis online, =[[, Viagra online, xzw, Cheap levitra, 8-]],

#309 By wRzrGfczRtoOQp (85.132.67.5|85.132.67.5) on 2014-01-15 13:35

, Viagra, pikhgx, Tadalafil, 89986, Cialis, =-[, Womens viagra, riaevr, Buy cialis online, =-], Generic viagra online united states, plvhz, Cialis, 147395, Sildenafil, %PPP, Viagra, 102,

#308 By eBDyLiepVORnRvN (41.168.19.52|41.168.19.52) on 2014-01-15 13:26