อาณาจักรศรีวิชัย ตามความเชื่อและสันนิษฐานของนักโบราณคดีว่า มีความเจริญอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที 13-14 มีอาณาเขต ตั้งแต่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยไปจนถึงเกาะสุมาตราและเกาะชวา แต่ศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยจะอยู่ไม่ต่ำกว่าจังหวัดปัตตานีลงไป    ลักษณะศิลปกรรมแบบศรีวิชัยส่วนมากเป็นศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน จึงมักพบรูปพระโพธิสัตว์เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ไวโรจนะ และนิยมสร้างนางคู่บารมีของพระโพธิสัตว์หรือที่เรียกว่า ศักติด้วยเช่นนางตารา นางปรัชญาปารมิตา หรือนางปัญญาบาร

                            

ตัวอย่างศิลปะสมัยศรีวิชัย

 

 

 

 

จากศิลปะที่ได้พบอาจจำแนกอายุของศิลปะศรีวิชัยหรือศิลปะที่พบในทางภาคใต้ของไทยได้4 สมัยคือ

1. ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 8-10 เป็นระยะที่ศิลปอินเดียแบบอมราวดีกำลังรุ่งเรือง ศิลปะที่พบเป็นประติมากรรมในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิการ ประติมากรรมที่เก่าที่สุดพบที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเป็นศิลปะแบบที่เรียกเทวรูปเก่าและมีพบอีกบ้างที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนประติมากรรมในพระพุทธศาสนาที่พบคือ พระพุทธรูปปางประทานพรสลักด้วยหินทราย มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 แสดงลักษณะศิลปะอินเดียแบบสารนาถ

2. ศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะทวาราวดีกำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่12 - 13 ขณะเดียวกับศิลปกรรมในภาคใต้ก็แสดงให้เห็นว่า ช่างได้พยามที่จะสร้างสรรค์งานให้เป็นแบบฉบับของตนเอง 

 

 

 

3. อิทธิพลจากอินเดียแบบปาละและศิลปะชวาภาคกลางระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13 - 16 ระยะนี้โดยเฉพาะระหว่างพุทธศตวรรษที่15 -16 ศิลปะศรีวิชัยมีลักษณะคล้ายศิลปะชวาภาคลางมากกว่าศิลปะจากอินเดีย

 

4. อิทธิพลศิลปะลพบุรีระหว่างพุทธศตวรรษที่16-19 ประติมากรรมที่พบ เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสิบเศียรยี่สบกร และพระวัชรโพธิสัตว์พบที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แต่รายละเอียดต่าง ๆยังคงแบบศิลปะศรีวิชัยไว้

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสิบเศียร ยี่สิบกร

 

 

 

ผลงานทางศิลปะเช่น

รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

 

 พุทธสถานพระบรมธาตุไชยา

 

 

 

         

  ทางภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมาได้เกิดศิลปะเชียงแสนขึ้นโดยศิลปะเชียงแสนส่วนมากเป็นประติมากรรมและสถาปัตยกรรมสำหรับประติมากรรมเป็นฝีมือของชาติไทยที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคเหนือศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะประปาละ พบมากที่เมืองเชียงแสนซึ่งเป็นเมืองสำคัญในระยะนั้น จึงตั้งชื่อศิลปะแบบนี้ว่า ศิลปะเชียงแสน  พระพุทธรูปในศิลปะเชียงแสนที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธสิหิงค์หรือพระสิงห์ ที่วัดพระสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

 

ต่อมาศิลปะเชียงแสนได้พัฒนาการไปเป็นศิลปะล้านนาในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา

edit @ 18 Jan 2009 15:10:43 by KonG

Comment

Comment:

Tweet

angry smile tongue ไม่ได้เรื่อง

#20 By ก้อย (103.7.57.18|125.24.253.59) on 2012-08-14 19:48

น่า่สนจัยมากมาย

#19 By ชีวิตติด Art on 2011-12-15 17:18

Yed Mang

#18 By JHoiklel (223.207.45.231) on 2011-12-04 15:07

รูปไม่ขึ้นง่าangry smile tongue embarrassed

#17 By Jung Yong Hwa (223.207.45.231) on 2011-12-04 15:05

รูปไม่ขึ้นง่าangry smile tongue embarrassed

#16 By Jung Yong Hwa (223.207.45.231) on 2011-12-04 15:05

okquestion question question

#15 By ffgfgg (124.122.231.119) on 2011-08-24 19:01

angry smile งงงงงงง.............
อิอิอิอิอิอิอิ

#14 By love kfgjkfg (203.118.123.163) on 2011-01-28 17:15

whatembarrassed

#13 By (125.26.107.137) on 2010-09-03 21:52

งง...ฮิฮิ

#12 By (118.173.181.70) on 2010-09-01 18:46

angry smile angry smile angry smile

#11 By ่้น (118.173.181.70) on 2010-09-01 18:46

hollembarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#10 By (115.67.79.75) on 2010-08-04 19:48

hollembarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#9 By (115.67.79.75) on 2010-08-04 19:48

ผมควยแข็งคราฟ

#8 By เอ็กซ์ (61.19.35.50) on 2010-06-25 10:04

กดเสวง

#7 By (222.123.245.193) on 2010-06-20 13:10

L

#6 By (61.19.67.130) on 2010-02-10 19:03

IL;;LP[IOPOP[

#5 By (61.19.67.130) on 2010-02-10 19:02

I LOVE K-OTIC

#4 By f...... (61.19.67.130) on 2010-02-10 19:02

open-mounthed smile

#3 By (118.173.73.115) on 2010-01-13 20:06

งง...ฮิฮิquestion

#2 By lovelove (117.47.195.149) on 2009-08-24 20:14

#1 By (125.26.225.98) on 2009-06-01 19:37